قلعه های
میراث در خطر مشگین شهر
 • 1009 بازدید
 • بدون نظر
 • ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • پژمان نجف اوغلی

کهنه قالا مشگین شهر   در دوران طلایی توجه ساسانیان به فرهنگ و هنر، مشگین شهر شاهد احداث قلعه‌ای بود که در کتیبه موسوم به ساسانیان به عظمت، شکوه و بی‌نظیری آن اشاره شده است. اینکه در گوشه‌ای از شمال غرب کشور در مشگین شهر قلعه‌ای از سوی امپراطوری ساسانیان احداث شود به واسطه تمدن …

68sd4f68se4fs6e8f4 - قلعه ارشق یا ارشک مشگین شهر
 • 1067 بازدید
 • بدون نظر
 • ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
 • پژمان نجف اوغلی

قلعه ارشق یا ارشک مشگین شهر قلعه تاریخی ارشق در ۶۲ کیلومتری شمال باختری مشگین شهر دریک منطقه بی نظیر (از لحاظ طبیعت) واقع شده است. از نظر تاریخی، ارشق در منطقه ای قرار گرفته که در عهد اشکانیان و ساسانیان مهد تمدن باستان بوده و آثار به دست آمده از دل خاک نشان گر …

654s6d5v4s6d84 375x234 - قلعه قهقهه یا قاه‌قاه قالاسی
 • 905 بازدید
 • بدون نظر
 • ۰۴ دی ۱۳۹۶
 • پژمان نجف اوغلی

قلعه قهقهه یا قاه‌قاه قالاسی     دژ قهقهه (قاه‌قاه قالاسی) در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل قرار دارد. این دژ به دلیل اینکه محل زندانی شدن افراد سیاسی مهمی – مانند شاهزادگان صفوی – در زمان گذشته بوده‌است در تاریخ شهرت بسیاری دارد. قهقهه از لحاظ لغوی به معنای آواز بلند در خنده و همچنین به …