هتل آیقارمشگین شهر

4994 w1 thb - هتل آیقارمشگین شهر

 

هتل آیقار ییکی از هتل های تازه تاسیس و بزرگ شهرستان مشگین شهر می باید و این مجموعهتمدیریت سوئیت های اجاره ای شهرستان مشگین شهر طبق مجوز شماره  از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به هتل آیقار محول شده است.
بمدیریت:رخشنده
آدرس:مشگین شهر, استان اردبیل
خیابان امام، جنب کهنه بازار
شماره تماس:

۰۴۵۳۲۵۵۲۰۷۷ دفتر رزرو
۰۴۵۳۲۵۲۷۸۷۸ هتل
۰۹۱۴۴۵۲۶۱۰۱ رسول رخشیدن
وب سایت:ayqarhotel.com

تعداد طبقه۲
فاصله از مرکز شهرداخل شهر
فاصله از فرودگاه۱۰۰ گیلومتر – فرودگاه اردبیل
فاصله با پمپ بنزین۶ کیلومتر – پمپ بنزین نعمانی