رستوران صدف مشگین شهر

 

صدف مشگین شهر 2 1 - رستوران صدف مشگین شهر

رستوران صدف یکی از بزرگترین و بهترین رستوران های شهرستان مشگین شهر است که در خیابان ابوذر و نزدیک میدان اصلی شهرستان قرار دارد و یکی از رستوران های تازه تاسیس شهرستان می باشد

که با هزیته هنگفتی ساخته شده است.

آدرس رستوران: مشگین شهر، خیابان ابوذر تلفن تماس رستوران: ۰۴۵۳۲۵۴۱۷۵۵